1. Informacje ogólne.
1. Administratorem danych osobowych oraz operatorem serwisu https://camperini.com/sklep/ jest PBR
INNOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000862113. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 zł. z siedzibą we Wrocławiu
przy placu Wróblewskiego 3a, 50-420 Wrocław. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP
8992886375, REGON 387127730.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane.
3. Poprzez edycję danych dostępnych z poziomu konta użytkownika. przetwarzane są wyłącznie w
celu realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych w celach marketingowych m.in. serwis newsletter
wymaga udzielenia dobrowolnej zgody klienta przy zakładaniu konta.
4. Klient z poziomu zarządzania swoim kontem ma możliwość aktualizacji danych osobowych oraz
zmiany decyzji o celach marketingowych.
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera dane podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.
5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Kontakt
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za obsługę danych osobowych.
iodo@camperini.com
tel. +48 602 380 475

Polityka plików “Cookies” serwisu camperini.com/sklep
1. Poprzez pliki “Cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
2. Pliki „Cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu webowego. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu;
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę;
c) do tworzenia anonimowych statystyk;
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików „Cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) na stronach
producenta (Google, Mozilla, Microsoft itp.)
4. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.